FİNANSAL KİRALAMA

Finansal Kiralama Nedir?

Finansal leasing işlemlerinde, leasing şirketleri genelde finansal aracı durumundadır.

Kiralama konusu, araçlar-varlıklar üzerinde genellikle yeterli bilgiye de sahip değildirler. Bu nedenle; finansal kiralama işlemlerinde araçların-varlıkların bakımı ve onarımı kiracıya aittir.

Kiracı tarafından ödenen kira bedelleri kapsamı dışında gerçekleşecek bu giderler, hizmeti alan tarafça ödenir.

 

Avantaj Nerede Saklı?

Finansal Kiralama mı? Operasyonel Kiralama mı?

 

Kiracı tarafından ödenen kira bedelleri kapsamı dışında gerçekleşecek hemen hemen tüm giderler, hizmeti alan tarafça ödenir.

Araçlar konusundaki uzmanlık ve yeterliliğimiz sayesinde konforu yaşarsınız ve sabit ödemeleriniz dışında hiçbir ek ödeme yapmanız söz konusu değildir.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre kiralayan, bedelini kiracıdan alarak kiralama konusu malları-varlıkları sigorta ettirmek ve sigorta primlerini ödemek zorundadır.

Uzmanlarımız tüm işlemlerin ödemesini, takibini, denetimini yapar ve hizmet süresince bu konular Ekol Filo sorumluluğundadır.

KDV oranları araç türüne göre değişkenlik gösterdiğinden, işletmeler KDV alacaklısı konumunda ise; leasing, daha yüksek maliyetli olur.

Maliyeti asgariye indirme amacında olan firmanız için operasyonel filo kiralamayı tercih etmeniz durumunda, KDV değişikliklerinden daha az etkilenirsiniz.

Araçlarla ilgili tüm takip, bakım, her türlü tamirat, gerekli yedek parça temini işlemleri kiracı tarafından karşılanır ve ek olarak, gereksiz istihdam, zaman kaybı oluşur.

Operasyonel filo kiralama, sizi tüm tamir, takip, bakım süreçlerinden uzak tutarak, iş gücünüzü daha verimli kullanmanızı sağlar.

Toplu araç temin edilmesi halinde, her tür faaliyet kiracı tarafından sürdürülür ve MTV dahil tüm vergi yükümlülükleriyle, sonradan oluşacak vergiler kiracıya ait olur.

Operasyonel filo kiralamada bu vergiler, Ekol Filo tarafından karşılanmaktadır.

Yatırıma ait riskler; maddi kayıplar (kaza, hırsızlık) ve araçlara ait bakım, onarım finansı, lastik performansı takibi, değişimi kiracıya aittir.

Tüm bu riskler ve kayıplar, Ekol Filo tarafından karşılanır ve takibi yapılır.

İşletmeler leasing süresi sonunda, sembolik bir değerle, leasing konusu olan araçları-varlıkları satın alırlarsa işletme aktiflerine kaydetmek zorundadır. Bu da daha sonra satış yapmanız durumunda kâr oluşursa, gelir vergisi ödemenize neden olur.

Operasyonel filo kiralama hizmetimizde ise böyle bir durum söz konusu değildir.